Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3513 9083 410
Reposted fromxawery xawery viairmelin irmelin
5457 c59f 410
Reposted frommiischa miischa viainsanedreamer insanedreamer
4841 2e97 410
Reposted frompalesoap palesoap
7823 e8d6 410
6412 624c 410
0032 45da 410
Reposted byCandyLoverpsychedelixWhiteLightMountainGirltesknoty
0039 7c64 410

aseaofquotes:

Kurt Vonnegut, Mother Night

6008 b67c 410
Reposted bypillmargociainspiracyjnakashkashnastypsychotic
6023 6d3a

seiyoko:

suggest me names for this kitty she’s beautiful but nameless

6828 1850 410
Reposted from0 0 viasilkdreams silkdreams
6043 d5ef 410
Reposted fromdusix dusix viairmelin irmelin
Istnieje przeciwieństwo déjà vu. Nazywa się jamais vu. To sytuacja, kiedy spotykasz tych samych ludzi albo odwiedzasz te same miejsca, ale za każdym razem po raz pierwszy. Każdy zawsze jest dla ciebie obcy. Nic nigdy nie wydaje ci się znajome.
— Chuck Palahniuk, "Udław się"
Reposted fromgivemetwobeers givemetwobeers viarawwwr rawwwr
3105 7ab8 410
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viairmelin irmelin
6763 679e 410
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Był koniec sierpnia. Nocami hukały sowy, a nietoperze krążyły bezszelestnie nad domem. Las pełen był szumu, morze - niepokoju. W powietrzu było oczekiwanie i smutek, a księżyc wschodził wielki i złoty. Muminek zawsze najbardziej lubił ostatnie tygodnie lata, ale nigdy dokładnie nie wiedział, dlaczego. Szum wiatru i morza był inny niż zwykle, czuło się w powietrzu odmianę, drzewa stały, jakby na coś czekając. “Tak mi się zdaje, że zdarzy się coś nadzwyczajnego” - pomyślał Muminek.
— Tove Jansson
Reposted frombenus benus viarawwwr rawwwr
4700 526a 410
Reposted fromrawriot rawriot viasilkdreams silkdreams
4645 cdc8 410
space jam
Reposted fromnazarena nazarena viadzony dzony
2909 8e4c 410
Reposted bybabyfaceszyderaklvglaennahindisputabelnosiemamaryjanejanispoolunfindmehidemeineedrestlekkaprzesadakashkashlekkaprzesadababyfacefavouriteworstnightmare
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl